Nordomatic i frontlinjen for bæredygtighed

Hos Nordomatic spiller vi en aktiv rolle i reduktionen af klimaforandringer med vores CO2-reducerende løsninger. Men vi vil mere. Hos Nordomatic vil vi bidrage til den generelle omstilling af den private sektor mod øget bæredygtighed.

Derfor deltager vi i et initiativ, der gennem øget transparens af klimadata bidrager positivt til bæredygtighedsdagsordenen. Øget transparens af virksomhedernes data om klimapåvirkning øger konkurrence ift. effektive klimainitiativer samt kanaliseringen af ressourcer til grønne teknologier.

Med deltagelsen i den internationale NGO CDP’s private Markets disclosure pilotprojekt, der indsamler data fra 1.000 portfolio-virksomheder for at videreformidle data om virksomhedernes påvirkning af klimaet, stiller vi os i frontlinjen for bæredygtighedsdagsordenen. Projektet stræber efter at skabe en simpel, strømlinet proces for bæredygtighedsrapportering, der er fuldt i overensstemmelse med bedste praksis i CO2-rapportering og guidelines fra Task force for climate-related financial disclosures (TCFD).

Projektet er det eneste i verden, der samler denne type af data og gør det tilgængeligt for alle – hvilket resulterer i flere investeringer i virksomheder, der arbejder aktivt med bæredygtighed. Du kan læse mere om projektet her.

Som portfolio-virksomhed af Trill Impact er vi stolte over, at vi er blevet udvalgt til at deltage, og vi har udarbejdet en bæredygtighedsstrategi for vores arbejde med bæredygtighed helt indtil 2030.

Vores mål er, at vi i 2025 har reduceret vores kunders CO2-udledninger med 150.000 ton, ligesom vi samtidig har reduceret vores egne udledninger med 12,5 procent. I 2030 er det vores mål at have reduceret vores kunders CO2-udledninger med 300.000 ton og dermed positionere Nordomatic som den mest bæredygtige virksomhed i branchen.

Vil du læse mere om Nordomatics deltagelse i projektet, kan du læse mere i vores besvarelse af projektets spørgeskema her.

Kontakt

Olov Schagerlund portræt
Olov Schagerlund

President & CEO
+46 70-818 41 84
olov.schagerlund@nordomatic.com