Nordomatics kunder reducerede CO2-udledningen med mere end 80.000 tons i 2021

Den nye bæredygtighedsrapport fra Nordomatic – Skandinaviens førende systemintegrator inden for smarte bygninger og energieffektivitet – viser, at CO2-udledningen alene i løbet af 2021 blev reduceret med mere end 80.000 tons takket være Nordomatics arbejde – en vækst på 19 procent.

– “Desto mere forretning vi laver – desto bedre er det for planeten”, Olov Schagerlund, administrerende direktør hos Nordomatic

Nordomatics kerneforretning bidrager til bæredygtighed på en meget håndgribelig måde, ved at arbejde for at fremme og levere tilgængelig innovation inden for smarte bygninger. Reduktion af energiforbruget for ejendomsejere er en hjørnesten i virksomheden. Desto mere arbejde Nordomatic udfører, desto mere reduceres udledningen af CO2.

Det er en af hovedkonklusionerne i den netop offentliggjorte Bæredygtighedsrapport 2021 fra Nordomatic – Skandinaviens førende systemintegrator med fokus på smarte bygninger og energieffektivitet.

Alene i 2021 er mere end 80.000 tons CO2-udledning undgået takket være Nordomatics arbejde. Det svarer til en forbedring i forhold til sidste år på mere end 14.000 tons CO2. Det er et resultat af, at desto mere forretning vi laver – desto bedre er det for planeten”, siger adm. direktør Olov Schagerlund.

Nordomatics kerneforretning afbøder aktivt klimaforandringerne gennem energibesparende løsninger og relaterede tjenester, der gør det muligt for kunderne at gøre en indsats for at nå målene i Paris-aftalen. Og Nordomatics arbejde har en væsentlig indflydelse på klimaet, viser den nye bæredygtighedsrapport.

Nordomatic vil fortsætte arbejdet med at udvikle og skalere sine løsninger og tjenester, for at øge kundernes energieffektivitet, produktivitet og reducere deres CO2-aftryk. Nordomatic har en ambition om, at mere end fordoble de energibesparelser og CO2-reduktioner, som virksomhedens kunder opnår – og der er stort potentiale i de kommende år.

I løbet af 2021 har vi intensiveret vores indsats inden for bæredygtighed, og det er nu en fuldt integreret del af vores strategi ”European Impact Leader 2025”. I Europa står bygninger for 40% af det samlede energiforbrug, og ved at automatisere og optimere, hvordan varme-, køle- og ventilations-systemerne i bygningerne spiller sammen, kan Nordomatic reducere behovet for energi med mere end 25 procent”, lyder det fra administrerende direktør i Nordomatic, Olov Schagerlund.

The De højt kvalificerede medarbejdere hos Nordomatic er altafgørende for succesen, og for at skabe værdi på den lange bane arbejder Nordomatic for at handle, levere værdi og bygge tillid internt i organisationen.

Reduktion af Nordomatics eget CO2-aftryk

Besides helping customers lower their CO2 emissions, Nordomatic own footprint is reduced in absolute numbers Foruden at hjælpe kunderne med at reducere deres CO2-udledning, så reducerede Nordomatic sit eget CO2- aftryk målt i absolutte tal i 2021, på trods af at virksomheden voksede. Sidste år reducerede Nordomatic gradvist antallet af biler på fossile brændstoffer, og ændrede sammensætningen af bilparken til en højere andel af hybrid og el-biler – hvilket sænkede virksomhedens CO2-udledning med 14% i forhold til 2020.

II 2021 har Nordomatic, takket være muligheden for at kortlægge virksomhedens fremskridt på bæredygtighedsfronten, tilsluttet sig den internationale NGO CDP og deres projekt for det private erhvervsliv, der samler data fra mere end 1.000 virksomheder så klimapåvirkningen kan kortlægges.

Kontakt:

Olov Schagerlund
Administrerende direktør, Nordomatic

+46 708 184 184

Read the full Nordomatic Sustainability Report 2021 ➔