DNU Skejby

Aarhus Universitetshospital, Skejby (AUH) (tidl. Skejby Sygehus) nord for Aarhus er et af landets mest specialiserede hospitaler. Første etape af hospitalet blev taget i brug i 1987, og siden er en række afdelinger flyttet fra de øvrige Aarhus-hospitaler til Skejby.

BMS anlægget på Det Nye Universitetshospital i Skejby er den største leverance som nordomatic har udførit i Danmark. Det samlede areal for syd-sporet er på mere end 100.000 m2. og systemet indeholder styring af alle hovedanlæg for varme, ventilation, køl og IBI zoner. Rumstyring i operationsstuer, sengestuer, opholdsum og laborietorierum er udført som en del af leverancen og integreret i BMS systemet med Arena betjeningsplatform.