Aarhus Universitetshospital,
Skejby

Aarhus, Danmark

Aarhus Universitetshospital, Skejby (tidligere Skejby Sygehus) nord for Aarhus er et af landets mest specialiserede sygehuse.

Sygehusets første etape blev taget i brug i 1987, og siden er en række afdelinger flyttet til Skejby fra de øvrige aarhusianske sygehuse.

BMS-anlægget på Det Nye Universitetshospital i Skejby er én af de største leveringer, som Nordomatic har udført i Danmark. Det samlede areal af sydsporet dækker mere end 100.000 kvm, og systemet omfatter styring af alle hovedsystemer til varme, ventilation, køling og individuelle rumstyringszoner. Rumstyring på operationsstuer, sengestuer og laboratorier er udført som en del af leverancen og er integreret med BMS-systemet.

To teknikere foran hospitalsbygningen