Cloud service er fremtiden

Efterspørgslen på hosting af CTS løsninger bliver større og større.

Hosting af CTS og BMS hovedcentre

Hovedcenter software installeres på en server hos os og kobles op til kundens netværk via en sikker forbindelse. Ved installation på Nordomatic’ server kommer softwaren ind i sit rette element, og der er væsentlig større sikkerhed end ved en stationær løsning.

Løbende opdatering af Windows software
Logning af data f.eks. målerværdier
Sikkerhedskopiering
Opdateret antivirus

Nordomatic kan varetage driften af dit CTS-anlæg

Nordomatic tilgår anlægget direkte på serveren. Dermed spares ressourcerne hos jeres driftspersonale. Nordomatic overvåger anlægget ugentligt i forhold til det ønsket interval.

Energiforbruget holdes nede ved optimal drift
Fejl vedr. automatik udbedres af nordomatic’ tekniker
Fejl på øvrige tekniske anlæg fejlmeldes til kunden

 

 

Systemet kontrolleres for alarmer, og vi gennemgår setpunkter og trends for analyse.

Kritiske alarmer fra CTS anlægget sendes direkte via mail til vores servicechefer, som varetager opgaverne og informerer dig om situationen.
Ved akut assistance kobler vi os på dit system, og i mange tilfælde kan problemet løses straks.
Driftsændring håndteres af nordomatic. På baggrund af kundeinformation udfører nordomatic ændringer af driftsparametre, tidsprogrammer og rumtemperaturer mv.
Omfang af driftsaftale defineres individuelt fra aftale til aftale.