Sänkta energikostnader, nöjdare kunder.

Med IMD (individuell mätning och debitering) betalar hyresgästen bara för sig egen vattenförbrukning. De boende kan på så sätt själva påverka förbrukningen och därmed sina egna kostnader. Dessutom är det bra för miljön eftersom resursslöseriet minskar.

Minska kostnaderna

Kostnaderna för vatten och värme är ofta inbakade i hyran. Det innebär att hyresgästen varken har koll på sin vattenförbrukning eller har någon anledning att minska den. Med IMD mäts och debiteras allt på lägenhetsnivå, effekten blir att hyresgästen endast betalar för den faktiska förbrukningen.

Mer rättvist

Införandet av IMD har flera fördelar. Förutom att kostnaden för varje hushåll blir rättvis finns det miljömässiga vinster. Den individuella mätningen ökar helt enkelt medvetenheten och ofta minskar då förbrukningen. Det i sin tur minskar energiförbrukningen vid uppvärmning av vattnet.

”Om alla flerfamiljsfastigheter skulle ha individuell mätning och debitering skulle vi minska vår energiförbrukning per år med lika mycket som ett helt kärnkraftverk producerar under samma period.”

Individuell mätning av el

På samma sätt som med vattenförbrukning går det att införa individuell mätning av el. Då knyts alla hyresgäster till ett gemensamt elavtal som leder till lägre fasta kostnader då nätbolaget endast kan ta ut en nätavgift. För dig som fastighetsägare leder det till sänkta energikostnader och nöjdare hyresgäster.

Minskad energiförbrukning

De höjda priserna och ett större miljöfokus har medfört att även vi i Sverige har vaknat när det gäller IMD. Om alla flerfamiljsfastigheter skulle ha individuell mätning och debitering skulle vi minska vår energiförbrukning per år med lika mycket som ett helt kärnkraftverk producerar under samma period.

Kontroll på mätvärden

Med vår IMD-lösning får du full kontroll på förbrukning och alla mätvärden. Det är också enkelt att dela information med ditt fastighetssystem för vidare behandling, som till exempel debiteringsdata eller energiuppföljning. Och det finns även möjlighet för hyresgästen att se sin förbrukning.