Optimalt indeklima og et godt miljøvalg

Ved intelligente bygninger eller "smart buildings" forstås en helhedsorienteret tilgang, hvor der tages hensyn til indeklima, energiomkostninger og ikke mindst en reduceret miljøpåvirkning.

Førende i Europa

Vi er førende i Europa inden for energiintelligent bygningsautomation. Ved at kombinere optimering af indeklimaet med stærkt reducerede omkostninger og langsigtet bæredygtighed har vi skabt et helt unikt tilbud. Det, der først og fremmest adskiller os fra andre, er vores samlede kompetence og engagement inden for både bygningsautomation og energioptimering af bygninger.

Samtlige parametre har betydning

Energiintelligent bygningsautomation bygger på udnyttelse af al den overskudsenergi, der opstår i en bygning, men som regel uden at blive nyttiggjort. Løsningen tager samtidig hensyn til bygningsstrukturen, der giver den enkelte bygning dens særlige termiske inerti, således at styringen foregår optimalt under netop disse forudsætninger. Det ses af og til omtalt som “ecodriving” af bygninger.

“Bygninger tegner sig for 40 % af Europas CO2-emission. Det er EU’s målsætning at reducere udledningen af drivhusgasser med 20 % frem til 2020 og med 50 % frem til 2025.”

Økonomiske løsninger

Vi har en ambition og motivation om at gøre det nemt for dig. Derfor tilbyder vi markedets mest energieffektive og brugervenlige styre- og reguleringsløsninger. Mange års erfaring har lært os, at vores kunder fokuserer mere på miljø, livscyklusomkostninger og tilbagebetalingstid end på installationsomkostninger. Simpelthen fordi det er mest økonomisk.