Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek, beläget i Humlegården i Stockholm. Biblioteket samlar in och bevarar allt tryckt material som ges ut i Sverige sedan 1661.

Uppdrag/lösning

Nordomatic har på utförandeentreprenad levererat och installerat nytt styr och övervakningssystem för värme, kyla, befuktning, luftbehandling, m.m.
Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLCsystemet Mitsubishi Q03 som ansluts mot överordnat SCADA system typ Citect (annan entreprenad) enligt den standard och krav som SFV efterfrågat i form av inloggningssäkerhet, loggning-, larm-och analysverktyg.

 

Kund:
Statens fastighetsverk
Byggnad:
Kungliga biblioteket
PLC system:
Mitsubishi Q03
DHC/SCADA:
Citect

Referensblad