Chalmersfastigheter toppar arbetet med energieffektivisering

Chalmersfastigheter arbetar med det uttalade målet att vara en föregångare inom utveckling, byggande och förvaltning av en hållbar framtid. Som Chalmers eget fastighetsbolag är man också en form av labb-bänk där de egna fastigheterna används för att testa teknik som kan bidra i arbetet med att energieffektivisera.

“Vi använder Ecopilot i fastigheter som redan är energieffektiva men ser ändå väldigt tydliga resultat”

– Det är naturligt för oss att gå i första ledet inom det här området. Förutom Chalmers vision om att verka för en hållbar framtid använder våra fastigheter ganska mycket energi. Vi har gjort och gör en hel del men när det gäller energieffektivisering kommer arbetet att accelerera ytterligare. I den utvecklingen finns Ecopilot med som en intressant komponent, säger Bengt Bergsten, energistrateg på Chalmersfastigheter.

“Kronan på verket”

– Det finns olika vägar fram i det avseendet men för Chalmersfastigheter är det den ordningen vi valt. Det innebär för vår del att Ecopilot installeras i fastigheter som redan bedöms vara energisnåla. Här blir Ecopilot i viss mening kronan på verket. Om vi tar fastigheten Kuggen så var värmebesparingen cirka 50 procent. Visserligen kan en del av besparingen hänföras till andra faktorer men Ecopilot står för majoriteten av besparingen och det är en anmärkningsvärt hög siffra i en byggnad som redan är energieffektiv.

System för både värme och kyla

– Ett par av anledningarna till att Chalmersfastigheter valde att prova Ecopilot var dels den allmänna utvecklingen med nya möjligheter inom styr- och reglerteknik, dels fick vi ta del av en demonstration som visade Ecopilots funktioner och egenskaper. Möjligheterna att effektivt använda byggnaders egen förmåga att lagra och utnyttja värme i bjälklager kändes särskilt intressant. Med tanke på att våra lokaler behöver både värme och kyla bedömde vi att Ecopilot matchar våra behov väl. Det är det enda övergripande systemet som hanterar styrningen av både värme och kyla på det här sättet. Historiskt sett har styrningen av värme ofta varit väldigt primitiv men i dag finns betydligt bättre lösningar där Ecopilot är ett tydligt exempel, avslutar Bengt Bergsten.

Hög energibesparing i redan energisnåla Kuggen

Med en hållbarhetspolicy där “Chalmersfastigheter ska vara föregångare i utveckling och förvaltning för en hållbar framtid” är energieffektivisering högt på agendan. När energianvändningen utvärderades i kontorshuset Kuggen visade den på möjligheterna till stora besparingar också i nya hus.

Ladda ner kundcase här