KAB sparar energi både i nya och gamla fastigheter

När fastighetsföretaget KAB Fastigheter för dryga tio år sedan sökte en samarbetspartner som kunde erbjuda engagemang, närhet och ett smart system för energieffektivisering föll valet på Kabona. I dag finns Ecopilot i nio av KAB:s fastigheter, nya såväl som gamla. Det långsiktiga och nära samarbetet har gett fastighetsbolaget bättre kontroll och lägre energiförbrukning samtidigt som hyresgästerna fått ett bättre inomhusklimat.

– För oss är det avgörande att ha en partner som är lyhörd och förstår vår vardag. Det räcker inte med smart teknik. Det är lika
viktigt att kunna diskutera möjliga förbättringar, analysera och följa upp de insatser som görs, säger Niclas Johansson, teknisk
chef, KAB Fastigheter AB.
Genom att använda att använda Ecopilot kan KAB Fastigheter i dag få en snabb och säker överblick vad gäller energiförbrukningen
i de olika objekten. Systemet larmar också vid hög förbrukning och gör det möjligt att hantera tillfälliga effekttoppar på ett helt annat sätt än tidigare. Till skillnad från tidigare är det i dag också möjligt att effektivt använda den värme som finns lagrad i fastigheten.

Viktigt att hantera såväl nytt som gammalt

– I en verksamhet som vår är det viktigt att både kunna förbättra äldre fastigheters befintliga system och att skapa bästa
möjliga system för energieffektivisering i nya fastigheter. En av Kabonas styrkor är just att de kan analysera och visa vad en
effektivisering av gamla system innebär men också göra besparings- och investeringskalkyler vid införande i nya fastigheter,
avslutar Niclas Johansson.

Bättre inomhusklimat och tydliga besparingar

I flertalet av de fastigheter där Ecopilot installerats ligger energibesparingen mellan 15 och 25 procent. I det relativt nya
bostadsområdet Drömstan i Lidköping är det svårare att göra en procentuell jämförelse men sammantaget beräknas
besparingen där vara 700-950 MWh/år rullande. För hyresgästerna märks införandet av Kabonas system också genom ett jämnare och bättre inomhusklimat.

Ladda ner kundcase här