Snabb återbetalning när Skandia Fastigheter satsar på energieffektivisering

Som fastighetsbolag och som dotterbolag till Skandia är hållbarhet högt upp på agendan för Skandia Fastigheter. Företagets grundtanke är tydlig: att äga, förvalta och utveckla fastigheter på ett sätt som bidrar till ett bättre samhälle.

“De investeringar vi gjort har betalat sig på ett till tre år”

Samtidigt innebär satsningen inom miljö och hållbarhet att Skandia Fastigheter genom att införa modern teknik kan öka värdet på sitt fastighetsbestånd. Ett flerårigt nära samarbete med Kabona har bidragit till att Skandia Fastigheter både möter kraven på energieffektivisering och ekonomiska besparingar.

Snabb och tydlig energibesparing som också ökar värdet

– Självklart är besparingar i kilowatt-timmar helt centralt och en avgörande anledning till vårt arbete med energieffektivisering. På samma gång finns det en direkt koppling till motsvarande besparingar i reda pengar. För mig som är ekonomiskt ansvarig måste jag räkna på besparingar och payoff-tider.

I det här fallet pratar vi om investeringar som betalar sig inom loppet av ett till tre år. Det är en kort tid i dessa sammanhang och bidrar också till att vi ser en värdeökning i de fastigheter där vi installerat Ecopilot, säger Peter Landqvist, centrumchef och projektutvecklare på Skandia Fastigheter.

– Vi ser att Skandia Fastigheter har ett mycket stort intresse och är lyhörda i de här frågorna. Sammantaget har det gett en öppen dialog som främjar engagemanget i alla led. Vi lär av varandra och vill hela tiden bli bättre och mer effektiva, säger Emil Carlberg, regionchef på Kabona i Göteborg.

30 procent besparing i köpcentrum med cirka 200 butiker

Införandet av Ecopilot vid Frölunda Torg, ett av Göteborgs största köpcentrum, beräknas ha bidragit till en energibesparing om cirka 30 procent. Även Knallerian i Borås och Meetshuset i Göteborg har uppnått betydande energibesparingar med hjälp av Ecopilot.

– Vi upplever att Kabona ligger i framkant av utvecklingen när det gäller effektiv styrning av ventilation. De har också ett genuint miljöintresse vilket återspeglar sig i ett stort engagemang och god service, säger Skandia Fastigheters Peter Landqvist.