Et optimalt inneklima og et bra miljøvalg.

For oss innebærer smart buildings å tenke helhetlig, med hensyn til inneklimaet, energikostnader og ikke minst redusert miljøpåvirkning.

Ledende i Europa

Vi er ledende i Europa når det gjelder energismart byggautomasjon. Ved å kombinere et optimalt inneklima med kraftig reduserte kostnader og et langsiktig og bærekraftig samfunn, har vi skapt et unikt tilbud. Det som først og fremst skiller oss fra andre, er vår samlede kompetanse og vårt engasjement både for byggautomasjon og energismarte bygninger.

Alle parametre spiller en rolle

Energismart byggautomasjon bygger på at vi utnytter all den overskuddsenergi som skapes i en bygning, men som oftest ikke blir tatt hånd om. Løsningen tar også hensyn til bygningsrammen som gjør at hver enkelte bygning har en unik termisk treghet, og som derfor styres optimalt etter nettopp disse forutsetningene. Noen har betegnet det som ecodriving for bygninger.

”Bygninger står for 40 prosent av Europas karbondioksidutslipp. I henhold til EUs målsetning skal utslipp av drivhusgasser reduseres med 20 prosent til år 2020, og 50 prosent til år 2025.”

Kostnadseffektive løsninger

Vår ambisjon og drivkraft er å gjøre det enkelt for deg. Derfor tilbyr vi markedets mest energieffektive og brukervennlige styrings- og kontrolløsninger. Mange års erfaring har lært oss at våre kunder er mer opptatt av miljøet, livssykluskostnader og payoff-tid enn installasjonskostnader. Rett og slett fordi det er den mest kostnadseffektive måten.