Citybanan

Citybanan är en cirka sex km lång järnvägstunnel under Stockholms innerstad. Förbindelsen har dubbla spår samt en service- och räddningstunnel och är avsedd att separera Stockholms pendeltåg från övrig tågtrafik genom centrala Stockholm.

Uppdrag/lösning

Nordomatics styrsystem skulle först tillse att tunnelventilationen fungerade för byggverksamheten. Därefter skulle systemet byggas om och fungera som ventilation för tågtrafik och som brandgasventilation.
Leveransen består av ca 25 st apparatskåp bestyckade med Siemens S7 PLC för att styra processen via vindhastighetsgivare eller temperatur. Tillika finns till dem finns två redundanta PLC Siemens S7-400 anslutna som kommunicerar mot trafikverkets övervakningssystem.

Byggnad:
Citybanan
Verksamhet:
Järnvägstunnen
PLC system:
Siemens S7-400
DHC/SCADA:
Webfactory

Referensblad