Göteborgs Centralstation

Denna station är trafiknavet för hela västra Sverige. Centralstationen, Centralhuset och Nils Ericsson-terminalen bildar Göteborgs Resecentrum där mer än 90 000 resenärer passerar varje dag. Stationen uppfördes under mitten av 1800-talet och har byggts om och till i omgångar efter det.

Uppdrag/lösning

I fastigheten installerades under 2009 ett nytt styr- och reglersystem som en del i ett tekniskt moderniseringsprojekt av fastigheten. År 2014 fick vi uppdraget att installera en Ecopilot som genom överstyrning av det fem år gamla styrsystemet kontinuerligt skulle optimera fastighetens energiförbrukning.

Referensblad

Kund:
Jernhusen
Energibesparing med ecopilot:
Värme: 25 kWh/m2
El: 14 kWh/m2
Miljöbesparing:
40 ton CO2/år
Avkastning på investering:
3,7 år