KI Science Park

De tre cylinderformade byggnaderna är en del i den forskningspark där Karolinska Institutets innovationer möter näringslivet. Byggnaderna utgör en naturlig del av campus och har utformats för att inrymma effektiva lokaler för företag som arbetar med biomedicinsk forskning.

Uppdrag/lösning

Kunden hade stora krav på att styrsystemet för rumsreglering skulle klara av värme, kyla, luftbehandling, belysnings- och jalusistyrning. Vidare skulle PLC-systemet ha AD-funktionalitet för att förbättra säkerheten och förenkla hanteringen av inloggningsuppgifter för Akademiska hus driftpersonal

Referensblad

Byggnad:
KI Science Park
Yta:
22 570m2
Verksamhet:
Forskning
PLC system:
Fidelix FX2025