Knallerian, Borås

Fastigheten är ett köpcentrum bestående av ett 90-tal butiker, allt beläget i handelsområdet Knalleland en kilometer från Borås centrum. Handelsområdet har 7 000 000 besökare per år.

Uppdrag/lösning

Vid en modernisering av styr- och reglerinstallationerna
identifierades att det inte fanns någon som kontinuerligt
kunde optimera det nya styrsystemet. Vi fick då
uppdraget att installera en Ecopilot som genom överstyrning av det nyinstallerade systemet kontinuerligt kunde optimera fastighetens energiförbrukning. Detta för att åstadkomma ett bra inomhusklimat till låg kostnad.

Referensblad

Yta:
31 000 m2
energibesparing med ecopilot*:
Värme: 33 kWh/m2
Kyla: 12 kWh/m2
El: 17 kWh/m2
miljöbesparing:
70 ton CO2/år
avkastning på investering:
2,8 år