AxFast får bättre kontroll och betydligt lägre energiförbrukning

För fastighetsbolaget AxFast är resurssparande och energieffektiva lösningar högt på agendan. Som en del i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt fastighetsägande valde AxFast att under hösten 2015 införa Ecopilot i fastigheten Sporren 16. Resultaten har varit tydliga samtidigt som hyresgästerna inte märkt av införandet annat än i positiv mening.

Sporren 16 ligger vid Sergels Torg. Största hyresgäst är H&M som både har kontor och butik i fastigheten.

Med Ecopilot kan AxFast i dag överstyra fastighetens befintliga system för värme-, kyla- och ventilation.

Enkelt uttryckt innebär det att en dator samordnar styrningen av värme, ventilation och kyla utifrån ett antal parametrar som ett traditionellt styrsystem inte tar vara på. Genom att kontinuerligt analysera mängden internlaster (människor, datorer och belysning) och utnyttja byggnadsstommen som ett energilager går det på så vis att både göra stora energibesparingar och skapa ett jämnare och behagligare inomhusklimat.
– När vi inledningsvis mätte över en fyramånadersperiod kunde vi notera 22 procents minskad energiförbrukning efter införandet av Ecopilot. Det är förstås en ganska slående effekt, särskilt som installationen gått så smidigt och haft en minimal inverkan på våra hyresgäster. För hyresgästerna handlar det främst om att vi med systemets hjälp kan ge snabbare svar på frågor som rör värme, kyla och ventilation, samtidigt som vi kan erbjuda ett bättre inomhusklimat, säger Olof Erstorp, förvaltare på AxFast.

Som förut – men enklare och bättre
Genom att Ecopilot automatiskt hanterar stora mängder data från flera olika system blir möjligheterna till energieffektivisering betydligt större, inte minst när det gäller att kapa effekttopparna.
– På ett sätt kan man säga att allt vi gör i dag var möjligt även tidigare. Skillnaden är att det nu är så mycket enklare. Den första månadsrapporten gav också något av en “aha-upplevelse” när vi insåg systemets kapacitet. I december 2015 var exempelvis den genomsnittliga totala energibesparingen över 30 procent. Mot den bakgrunden och tillsammans med det bättre inomhusklimatet är det klart att vi ser Ecopilot som ett mycket intressant system. För den som bara ser till att inventera den befintliga utrustningen ordentligt finns dessutom alla möjligheter till ett smidigt införande. De flesta andra system av liknande slag innebär ett större kringarbete med diverse störningar och merarbete, avslutar Olof Erstorp.

Modern teknik som matchas med kunskap
– Vi har i dag bättre koll och ser snabbt om det är problem någonstans sett till el, värme eller kyla. En styrka med Kabona är också att de kommer med bra, konstruktiva förslag på lösningar och ytterligare förbättringar. Även säljarna har en mycket god kunskap – både om systemet och om vår vardag. Så är det inte alltid i den här branschen, säger Olof Erstorp.

Ladda ner kundcase här