Trollängen Bostad vill vara bäst - också på miljöarbete

Trollängen Bostad arbetar med visionen att vara ett av de bästa bostadsbolagen i Sverige. Med bäst avses de nöjdaste kunderna, de mest välskötta fastigheterna och sist men inte minst, ett miljöarbete som främjar en hållbar utveckling på bästa sätt. Som en viktig del i miljöarbetet har Trollängen Bostad valt att installera Kabonas Ecopilot i samtliga nya bostadsfastigheter. Det har på kort tid gett en energibesparing på 20-25 procent (fjärrvärme).

Införande av Ecopilot ger snabba och tydliga resultat

Enkelt uttryck innebär införandet av Ecopilot att en dator styr uppvärmningen och anpassar
inomhusklimatet efter ett antal parametrar som exempelvis väder, vind och hur mycket värme som
lagrats i fastigheternas betongstommar. Förutom energibesparingen ger systemet ett jämnare och
behagligare inomhusklimat för de boende.

Ett verktyg som effektiviserar och underlättar i vardagen

– Kabona presenterade en lösning som kändes både trovärdig och lovande. Vi kunde snabbt konstatera
att vi arbetade med det gemensamma målet att få ökad kontroll, minska energiförbrukningen och bidra
till ett behagligare inomhusklimat för våra hyresgäster. Resultaten har kommit snabbt.

När vi jämför
med en fastighet där Ecopilot inte installerats har de också varit mycket tydliga. Den största enskilda nyttan har varit besparingen för uppvärmningen. Samtidigt kan vi i dag fjärrstyra uppvärmningen och vid behov felsöka från kontoret. Det innebär i sin tur att vi kan få snabbare svar och ge våra hyresgäster en bättre service än tidigare. Skulle exempelvis värme och varmvatten försvinna i en fastighet kan vi snabbt
se orsaken till det, säger Måns Norving, byggnadsingenjör, Trollängen Bostad.

Stora mängder data blir en tillgång

Genom att införa Ecopilot har Trollängen Bostad även fått betydligt bättre möjligheter att överblicka och använda data på ett annat sätt än tidigare.
– Vår verksamhet genererar stora mängder data. När vi tidigare haft svårt att hålla ihop och använda den informationen kan vi i dag få den presenterad på ett sätt som gör det väldigt enkelt att följa upp, åtgärda brister och förbättra ytterligare. Även införandet av IMD, individuell mätning och debitering, var en anledning till att vi kontaktade Kabona. Utöver en uppmaning att installera Ecopilot tycker jag man ska fundera på om det finns ytterligare saker man kan vinna på att mäta i sin fastighet, exempelvis vatten och el? Med Ecopilot blir det överlag enkelt att använda data som gör det möjligt att spara energi på alla möjliga ställen, fortsätter Måns Norving.

Snabbt och smidigt införande

En fördel med Ecopilot är också att införandet kan göras med minimala ingrepp i lägenheterna och i princip utan att påverka hyresgästerna annat än i positiv mening.
– Nu har vi installerat Ecopilot i nyproducerade lägenheter men oavsett om husen är nya eller gamla är intrycket att Ecopilot går snabbt och smidigt att installera och driftsätta. I det här arbetet har en viktig framgångsfaktor också varit Kabonas tillgänglighet. De är bra på att snabbt komma med konkreta förbättringsförslag och hinner i de flesta fall justera fel innan vi själva påpekar dem, avslutar Måns Norving.

 

KUNDCASE: Trollängen

Ladda ner produktblad
här.