Kundundersökning ger Kabona högt betyg

I en undersökning som mäter NKI (Nöjd-Kund-Index) får Kabona betyget 4,42 på en femgradig skala som mäter “total kundnöjdhet 2015”. Viljan att rekommendera Kabona till andra visar sig också hög och ger i undersökningen resultatet 4,39. Undersökningen har genomförts med en webbenkät och är utförd av företaget Tradewell.

– Att vi når ett så här högt resultat är förstås glädjande och ett gott betyg, både på medarbetarnas insatser och på våra produkter. Sen finns det alltid utrymme att bli ännu bättre. Även om 98 procent av de medverkande anger att de totalt sett är nöjda i hög eller mycket hög grad är målet att utveckla våra tjänster och produkter ytterligare, säger Martin Hogmalm, vd för Kabona.

 

Läs mer om undersökningen på MyNewsdesk.