Kv Björnen

I centrala Stockholm förvaltar Statens fastighetsverk elva kvarter som hyrs av Regeringskansliet. Det är kvarteret Björnen som har byggts om och till. De första kontoren började användas på 1970-talet och flera av byggnaderna var i behov av renovering och underhåll.

Uppdrag/lösning

Nordomatic har på utförandeentreprenad levererat
och installerad de styr och övervakningstekniska systemen
för värme, kyla och luftbehandling.
Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLC
systemet Saia.

Fakta

Yta:
44 000 m2
Installationsår:
2018
Verksamhet:
Kontor
PLC system:
Saia