Mektagonen

Byggnaden, som ligger där riksväg 40 ansluter mot E6 i Göteborg, är uppförd på 60-talet som en industrifastighet. Den totalrenoverades 2007 och inrymmer idag många olika verksamheter som hotell, restaurang, gym, livsmedelsbutik och kontor.

Uppdrag/lösning

Fastigheten hade moderna installationer och styrsystem.
Ändå fanns det brister i systemsamverkan som skapade problem med inomhusklimatet. Vår lösning var att installera en Ecopilot för att göra fastigheten energi-intelligent. Ecopilotens uppgift är att överstyra värme-, kyl- och ventilationssystem så att dessa anpassas efter varandra. Den tar också hänsyn till fastighetens termiska lagringsförmåga samt interna och externa laster.

Referensblad

Yta:
39 000 m2
Energibesparing med ecopilot*:
Värme: 15 kWh/m2
El: 10 kWh/m2
Miljöbesparing:
90 ton CO2/år
Avkastning på investering:
2,7 år