Nordomatic er Miljøfyrtårn

Nordomatic bidrar i det daglige til energieffektivisering med sine styringssystemer for Smart buildings.
– Det er selvsagt at vi skal være miljøsertifisert selv, sier Kristian Findstrup.

Nordomatics løsninger bidro i 2020 til at kundene unngikk utslipp på 69 000 tonn. I sommer fikk Nordomatic selv utdelt Miljøfyrtårnsertifiseringen, inkludert sitt første klimaregnskap.
– Dette er en naturlig utvikling for oss. Vi hjelper kundene med å måle og redusere sitt karbonfotavtrykk, nå tar vi vår egen medisin og dokumenterer vårt eget. Det er motiverende å følge med på resultatene vi selv kan oppnå, sier Findstrup.

Dobler hvert femte år
Det er innsatsen for mer energieffektiv bygningsforvaltning hos kundene som gir resultater som monner på konsernnivå: Nordomatics ambisjoner for utslippene kundene unngår dobles hvert femte år, til 150 000 tonn i 2025 og videre til 300 000 tonn i 2030.
– I forbindelse med anbudsprosesser har kundene våre en fordel av at vi som leverandør også er sertifisert. De som vil kan se oss i kortene ved å laste ned klimaregnskapet vårt for scope 1 til 3, sier han.

Last ned vårt 2020 klimaregnskap her


« Tillbaka