Psykiatrins hus, Uppsala

Psykiatrins hus har korats till ett av världens arkitektoniskt mest imponerande sjukhus. Utifrån visionen om en miljö med patienten i fokus, som bidrar till att avdramatisera psykisk sjukdom, har det utformat en byggnad där öppenhet och integration är centrala värden.

Uppdrag/lösning

Nordomatic har levererat och installerat styr och övervakningstekniska systemen för värme, kyla, luftbehandling och belysningsstyrning.
Psykiatrins hus skulle green building-certifieras och projektet ställer höga krav på energieffektivitet, miljötänkande och framtida flexibilitet. Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med Fidelix samt ny DHC/SCADA av fabrikat Citect enligt den standard som Landstingsservice i Uppsala län efterfrågat i form av inloggningssäkerhet, loggning-, larm-och analysverktyg.

Verksamhet:
Sjukhus
Yta:
33 000m2
PLC system:
Fidelix FX2025
DHC/SCADA:
Citect

Referensblad