Solna business park

Solna Business Park är en etablerad företagspark som ligger i en av Stockholms mest näringslivsvänliga kommuner, Solna.

Uppdrag/lösning

Ecopilot® överstyr idag den befintliga utrustningen som delvis moderniserades under installationen. Inga andra energibesparande åtgärder, förutom Ecopilot®, är genomförda sedan 2010.

Referensblad

Kund:
Fabege
Yta:
50 202 m2
Besparing hittills:
Värme: 35 kWh/m2
Kyla: 3 kWh/m2
El: 3 kWh/m2
Avkastning:
50%