Systemintegrasjon

Vi har stor erfaring innen byggautomasjon, inneklima, energioptimalisering og systemintegrasjon. Vi kjenner de fleste systemer og løsninger på markedet og kan erfaringsmessige løse de fleste tekniske oppgaver og utfordringer på beste og rimeligste måte. Alle tekniske anlegg i alle typer bygg kan integreres på Nordomatic´s åpne HTML5 3D WEB-baserte løsning på en enkel måte.

Prosjektavdeling

Nordomatic er markedsledende systemintegrator for byggautomasjon. Gjennom mange års erfaring en rekke prosjekter har vi opparbeidet en spisskompetanse som er unik i markedet. Vår prosjektavdeling leverer komplette byggautomasjonsløsninger for ventilasjon, kjøleanlegg, varmeanlegg, soneregulering/romstyring, lysstyring, etc., dvs alt innen tekniske fag for alle kontor og forretningsbygg, kommunale og statlige bygg, instutusjoner, barnehager, skoler, osv.

«Nordomatics prosjektavdeling benytter de nyeste og mest innovative produkter og løsninger på markedet»

Utviklingsavdeling

Nordomatic har en egen utviklingsavdeling med meget høy kompetanse innen alle fagområder for byggautomasjon og IKT. Avdelingen har alle de seneste utviklingsverktøy for utvikling av anlegg i 3D og på HTML5 plattform. Alle programmeringsverktøy blir benyttet for å utvikle programmer for å oppnå et optimalt inneklima og de mest energiøkonomiske løsningene.

Serviceavdeling

Nordomatic har en egen serviceavdeling bygget opp av meget erfarne automatikkingeniører med elektroerfaring. Våre serviceavdelinger har tilgang til alle anlegg via Internett og helt inn på kontrollernivå, noe som gjør akutte serviceoppdrag meget enkelt. Vårt servicekonsept dekker alle faggrupper og alle tekniske anlegg innen byggautomasjon. Gjennom serviceavtaler kontrolleres alle komponenter, styring og regulering, alarmering, energiforbruk, temperaturer og pådrag. Alle våre servicekunder er prioriterte kunder ved akutte hendelser.