Reisen har begynt.

Vårt forretningsidé er basert på en helt ny måte å tenke på varme, kjøling og ventilasjon, vi kaller det energi-eiendomsautomatisering.

En idé utvikles

Alt startet allerede i 1967 da Olle Nord startet Nordomatic. Alt var det første i Sverige med ideen om å tilby produsent-uavhengige automatiseringsløsninger for eiendomsmarkedet. Vi bygger hele tiden på denne banebrytende ånden.

I dag har ideen utviklet seg til noe mye større, vi er nå en ledende uavhengig partner innen eiendomsautomatisering med fokus på “smarte bygninger” og energieffektivitet i større eiendommer. Vi har over 400 talentfulle medarbeidere og en omsetning på over 800 ms.

Korte beslutningsveier

Selv om selskapet har vokst kraftig gjennom årene, har beslutningsbanene holdt seg korte. Dette har resultert i en fleksibilitet som har bidratt sterkt til selskapets utvikling. Ideer og produktforbedringer, både fra ansatte og kunder, har raskt nådd de riktige menneskene. Vår produktutvikling kan derfor best beskrives som en åpen og kontinuerlig prosess med mange involverte.

“Kan vi tilby en forretningsidé som reduserer energikostnadene og samtidig bidrar til at de nye miljødirektiver blir oppfylt, fremtiden ser lyse ut.”

Internationella möjligheter

Siden starten har vi vært i en ekspansiv fase. Vi har for tiden kontorer i Sverige, Norge og Danmark. Samtidig ser vi gode muligheter internasjonalt. Vi vet at det er etterspørsel etter vår banebrytende teknologi i tider når faktorer som økonomi og miljø er tett sammenvevd. Kan vi da tilby et forretningskonsept som reduserer kostnadene og samtidig oppfyller de nye miljødirektivene som ser frem til lyset fremover.