Resan har börjat.

Vår affärsidé bygger på ett helt nytt sätt att tänka runt värme, kyla och ventilation, vi kallar det energigenial fastighetsautomation.

En idé utvecklas

Allt började redan 1967 när Olle Nord startade Nordomatic.Olle var först i Sverige med idén att erbjuda fabrikatsoberoende automationslösningar åt fastighetsmarknaden. Denna pionjärsanda bygger vi ständigt vidare på.

Idag har idéen utvecklats till något mycket större, vi är nu en ledande oberoende partner inom fastighetsautomation med fokus på “smart buildings” och energieffektivisering i större fastigheter. Vi har över 400 duktiga medarbetare och omsätter över 800 msek.

Korta beslutsvägar

Trots att företaget har växt kraftigt under åren har beslutsvägarna förblivit korta. Det har medfört en flexibilitet som starkt bidragit till företagets utveckling. Idéer och produktförbättringar, både från medarbetare och kunder, har snabbt nått fram till rätt personer. Vår produktutveckling kan därför bäst beskrivas som en öppen och ständigt pågående process med många involverade.

”Kan vi erbjuda en affärsidé som minskar energikostnaderna och samtidigt bidrar till att de nya miljödirektiven uppfylls ser framtiden ljus ut.”

Internationella möjligheter

Sedan starten har vi varit i en expansiv fas. Vi har idag kontor i Sverige, Norge och Danmark. Samtidigt ser vi stora möjligheter internationellt. Vi vet att det finns en efterfrågan på vår spetsteknik i tider då faktorer som ekonomi och miljö är tätt sammanflätade. Kan vi då erbjuda en affärsidé som minskar kostnaderna och samtidigt uppfyller nya de miljödirektiven ser framtiden ljus ut.