“Här kan du anställas för en roll men växla uppgifter under resans gång”

- Oskar Österling trivs på en arbetsplats med stora möjligheter till personlig utveckling. På Nordomatic finns goda förutsättningar att renodla sig och bli expert inom ett avgränsat område. Samtidigt är det en arbetsplats där det finns alla möjligheter att prova på nya roller och andra uppgifter än de du först anställdes för. Konstruktionschef Oskar Österling berättar om ett arbete där den personliga utvecklingen och företagets mål ges utrymme att gå hand i hand.

– En viktig anledning till att jag trivs och vill fortsätta växa med Nordomatic är flexibiliteten och möjligheterna att påverka den egna rollen och arbetsuppgifterna. På min tidigare arbetsplats var jag elektriker och ganska bunden i mina uppgifter. Här upplever jag istället en kultur där det gärna får finnas olika vägar framåt, säger Oskar Österling.

Blir inte alltid som planerat - och kanske är det bra

– Jag har kollegor som vill utvecklas och bli riktigt vassa inom ett snävare område men för mig är möjligheten att prova på nya uppgifter mer lockande. Vad jag uppskattar med Nordomatic är också en förståelse för att det inte alltid blir som planerat. Visst, ibland blir det fel men minst lika ofta blir en annan lösning än den man först såg ännu bättre. Här upplever jag ett engagemang där initiativ får komma från bägge håll och där den som får bekymmer av något slag också backas upp av företaget, fortsätter Oskar.

På Nordomatic har Oskar Österling sedan starten för åtta år sedan bland annat hunnit pröva på att arbeta med konstruktion, programmering och driftsättning.

– Möjligheterna att utvecklas gynnas dessutom av ett omfattande program för kompetensutveckling. Nordomatic erbjuder både kvalificerad internutbildning och kurser i extern regi. Sammantaget har det här gjort att vi i dag har ett antal medarbetare som besitter unik kompetens som ofta är mycket attraktiv för våra kunder. En säljare som i grunden är tekniker och kanske har arbetat som projektledare får en mycket god koll och kan snabbt ge kunden initierade svar. Med tanke på att Nordomatic tillhandahåller relativt komplexa produkter och lösningar blir bred och djup kompetens ofta avgörande framgångsfaktorer. Det känns också som det här sättet att arbeta främjar personliga egenskaper hos individen.

“Inga stängda dörrar”

– Samtidigt som vi har enkla, tydliga beslutsvägar är det här en arbetsplats där det alltid är OK att prata. Det innebär inte att saker brukar hamna i långbänk men det faktum att chefens eller kollegans dörr mycket sällan är stängd skapar en trygghet. När frågor bollats upp och stämts av är det också enklare att dra åt samma håll. På Nordomatic handlar väldigt mycket av vardagen om ett utpräglat lagarbete. Det kräver ömsesidigt engagemang och en målbild som alla förstår.