Geschiedenis & strategie

Hoe wij morgen veranderen en beïnvloeden

Laten we herinneringen ophalen...

Nordomatic is in 1967 in Zweden opgericht door ingenieur en ondernemer Olle Nord.

Olle zette zich er maximaal voor in moderne, efficiënte, onafhankelijke, open oplossingen te vinden en te promoten. Het concept achter Nordomatic bood klanten de optie voor andere providers te kiezen als Nordomatic niet aan hun verwachtingen voldeed.

Hoewel dit voor sommigen een onconventioneel idee was, was de reden achter deze praktijk dat klanten niet beperkt zouden mogen worden te werken met een provider, alleen maar omdat ze daartoe verplicht waren. In plaats daarvan zouden ze moeten gaan voor samenwerkingen met providers, omdat ze dat wilden.

Open en onafhankelijk zijn betekende dat Nordomatic vermeed alleen maar op basis van licenties klanten voor een langere tijd aan zich te binden. In plaats daarvan richtte Nordomatic zich op langdurige samenwerking met klanten op basis van vertrouwen, actie en waarde in ons eindproduct en aanbod.

2010-2020: Hypergroei en internationale uitbreiding

De periode rond 2010 was een tijd waarin Nordomatic aan het begin stond van een tijdperk van hypergroei en internationalisering. Aangemoedigd door nieuwe eigenaren en een vooruitstrevend managementteam zag het bedrijf strategische kansen uit te breiden naar nieuwe gebieden, het aanbod uit te breiden en innovatie te stimuleren.

In een periode van vijf jaar breidde Nordomatic zijn aanwezigheid uit naar meerdere gebieden in Zweden. In 2016 betekende de cruciale overname van Dominus A/S het begin van een snelle en winstgevende groei waarbij de reach van Nordomatic zich uitbreidde naar meerdere belangrijke gebieden in Denemarken. Kort daarna, in 2017, betrad Nordomatic de Noorse markt met eerst een vestiging in Oslo en later uitbreidingen naar andere grootstedelijke gebieden in Noorwegen.

Gedurende een periode van tien jaar wist Nordomatic een indrukwekkend gemiddeld groeipercentage te behalen van meer dan 20% per jaar en zijn positie als een dynamische en groeiende speler in de industrie te versterken. Dit alles was gebaseerd op de strategie om voor 2025 Global Impact Leader op het gebeid van slimme gebouwen te worden.

Nordomatic heeft vijf strategische initiatieven opgesteld in ons Plan voor Waardeontwikkeling 2025:

artificial brain

Uitbreiding service

Groeistimulatie via nieuwe serviceconcepten, preventieve maatregelen, servicecontracten, excellence centers en slimme upgrades om de efficiëntie van gebouwen en de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.

app services

Integratieproject 2.0

Specialisatie in grote en complexe integratieprojecten gericht op risicovermindering en verbetering van klantkwaliteit en -waarde in sectoren als ziekenhuizen, stadions en commerciële gebouwen.

cloud mining

Smart Cloud

Ontwikkeling van een binnen de industrie toonaangevend, open platform voor onderling verbonden slimme units in gebouwen aan de hand van geavanceerde digitale services en cloudgebaseerde GBS oplossingen.

parking sensors

Operational Excellence

Handhaving van fenomenale groei door continu verbeteren in werkprocedures, methoden en systemen, ondersteund door optimale training van werknemers aan de hand van de Nordomatic Academy.

ssd

Overnames

Met het doel zijn positie in Europa te versterken, streeft Nordomatic ernaar zijn expertise op nieuwe markten te introduceren door meer bedrijven over te nemen en een aanwezigheid op te bouwen in wereldwijd opkomende markten.

Nordomatic vandaag

Vanuit het hoofdkantoor in Stockholm is Nordomatic met meer dan 1000 werknemers actief in 31 gebieden in Scandinavië, het VK en de Benelux. De afgelopen tien jaar hebben in het teken gestaan van uitbreiding waarbij we 13 bedrijven hebben overgenomen om onze waardepropositie te versterken en ons marktaandeel in Scandinavië te vergroten.

2024 Sustainability & Financial Report