Nordomatic bærekraftsrapport 2020


Vårt mål er hele tiden for å fremme en bærekraftig utvikling. Vi arbeider innenfor følgende fokusområder:

  • Åpen innovasjon i smarte bygg
  • Ansvarlighet i hele verdikjeden
  • Være den mest attraktive arbeidsgiveren