Nordomatic i teten på bærekraft

Vi i Nordomatic spiller en aktiv rolle i å bremse klimaendringene gjennom løsninger som reduserer utslipp av klimagasser. I tillegg ønsker vi å bidra til å fremskynde utviklingen av eiendomsmarkedet som en arena for grønne investeringer.

Derfor har vi sluttet oss til et internasjonalt initiativ, som gjennom stadig større transparens øker tilgangen på kapital for grønn teknologi. Åpenhet er en forutsetning og en positiv driver i markedet gjennom økt konkurranse og compliance innen klimainnsats.

Det er vår deltagelse i CDPs Private Market pilotprosjekt som plasserer oss i forkant av bærekraftsutviklingen. Her samler man tall fra 1000 portfolioselskaper for å dele klimadata i fellesskap. Prosjektet har som mål å utvikle en forenklet og strømlinjeformet rapporteringsprosess, som er i samsvar med beste praksis innen rapportering av klimagasser og Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Denne piloten er alene i verden om å samle klimadata som dette fra virksomhetene for å dele det med markedet, med den hensikt å øke kapitaltilgangen for bærekraftige selskaper. Les mer om prosjektet på sidene til CDP (tidligere Carbon Disclosure Project)

Som et av Trill Impacts portfolioselskaper er vi stolte av å delta, og har utarbeidet en bærekraftsstrategi som setter målene for dette arbeidet fram mot 2030: Innen 2025 skal vi bidra til at kundene våre unngår utslipp på 150 000 tonn CO2e, samtidig som vi reduserer våre egne utslipp med 12,5 prosent. Innen 2030 skal vi bidra til at kunder unngår utslipp på 300 000 tonn CO2e, og gjennom det posisjonere Nordomatic som bransjens mest bærekraftige selskap. Vår Sustainability Report for 2020 kan du lese her

Hvis du vil lese mer om Nordomatics deltagelse i pilotprosjektet, kan du se våre svar i spørreskjemaet her.

Kontakt

Olov Schagerlund portræt
Olov Schagerlund

President & CEO
+46 70-818 41 84
olov.schagerlund@nordomatic.com