Nordomatic styrker sitt strategiske fokus på medarbeidere og kultur

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål ansetter det nordiske smartbygg-konsernet Nana Dierks fra Danmark i den nyopprettede stillingen som Group Head of People & Culture. Denne strategiske ansettelsen skjer for å støtte bedriftskulturen i hele konsernet – og med en ambisjon om å styrke arbeidet med å holde på og utvikle nøkkelmedarbeidere gjennom Nordomatic Academy.

Kampen om kompetanse er tøff i Norden. Som en av Nordens ledende systemintegratorer innen byggautomasjon, tar Nordomatic Group sikte på å styrke sin posisjon i markedet gjennom strategiske tiltak innen bedriftskultur og bærekraft.

Fokus på medarbeiderne har alltid vært en del av kulturen i konsernet. Vi har annet medarbeidere som er kulturambassadører for å ta imot nye kollegaer og for å styrke sammenhengskraften og konkurranseevnen ved å dele kunnskap og erfaringer på tvers av geografi og funksjon.

Kundeverdi gjennom kunnskap og kultur
«Riktignok er vi en teknologibasert bedrift, men verdien for kundene våre skapes av medarbeidernes kunnskap og engasjement. Derfor er det ekstremt viktig at vi opprettholder og utvikler en sterk bedriftskultur der medarbeiderne trives i jobben og både utvikler tekniske ferdigheter og bygger opp sosiale relasjoner, internt som eksternt», sier adm. direktør Toke Juul i Nordomatic Danmark A/S, som også er visekonsernsjef med ansvar for oppkjøp og organisasjonsutvikling.

Nordomatic-konsernet har gjennom en periode jobbet med å utvikle programmer og tiltak på tvers av landegrenser, forretningsområder og arbeidssteder. Med ansettelsen av danske Nana Dierks som Group Head of People & Culture, setter den nordiske konsernledelsen ekstra krefter inn på å prioritere de over 450 medarbeiderne, som er fordelt med 170 i Danmark, 250 i Sverige og drøye 30 i Norge.

«Jeg gleder meg til å bli kjent med landssjefer, ledere og medarbeidere i de tre landene, slik at vi sammen kan utvikle en av de beste bedriftskulturene i Norden. Konsernet har allerede iverksatt tiltak innenfor kompetanseutvikling og medarbeideroppfølging, blant annet Nordomatic Academy. Videre har konsernledelsen og eierne gjennom utvalgte bærekraftsmål sendt et tydelig signal om at de vil bygge en sterk merkevare med fokus på bærekraft, både sosialt og miljømessig. Det er virkelig motiverende for meg å få denne muligheten til å gi bidra til en så viktig sak», sier Nana Dierks.

Strategisk HR
Strategic HR Nana Dierks kommer fra en stilling hos Matas A/S, der hun var ansvarlig for et strategisk utviklingsprosjekt i krysningen mellom systemer, prosesser, strukturer og kultur. Tidligere har hun arbeidet som konsern-HR-sjef hos Brdr. Hartmann A/S, og hatt ledende HR-stillinger i Gillette Group Nordic, Smith & Nephew og Schneider Electric.

«Gjennom sine tidligere stillinger har Nana bygd opp solid erfaring med strategisk HR både i danske, nordiske og internasjonale selskaper. I tillegg har hun praktisk erfaring med prosjekt- og forandringsledelse, og hun er en sterk kommunikator. Dette er egenskaper som vi gleder oss til å få om bord i et konsern hvor ting skjer raskt, og hvor forandring i en høyteknologisk bransje er en integrert del av hverdagen, sier Toke Juul.

Nana Dierks er 49 år, utdannet fra Aarhus Universitet og har parallelt med sin karriere kontinuerlig videreutdannet seg innen prosjektledelse, tilrettelegging og systemisk prosesskonsultasjon. Privat er hun gift og bor litt utenfor Frederiksværk på Sjælland, der hun tilbringer så mye som mulig av fritiden utendørs – gjerne på stranden med håp om å lure en sjøørret på kroken.

Kontakt

Nana Dierks
Gruppeleder for mennesker og kultur

+45 4414 0492
nadi@nordomatic.dk