Trill Impact går inn i Nordomatic som ny hovedeier

Trill Impact er et vekstorientert, private equity-selskap med sterkt fokus på bærekraft. Alle investeringer skal preges av «impact», som betyr at under eierskap av Trill Impact vil selskapene bli rollemodeller gjennom målbare forbedringer innenfor FNs globale bærekraftsmål.

Samir Kamal,
Advisory Partner, Trill Impact
Johan Lundén,
Director, Trill Impact
Pia Irelli,
Impact Partner, Trill Impact

«De globale bærekraftsmålene er en integrert del av vår investeringsstrategi, og Nordomatic passer ekstremt godt inn i dette. Vi har allerede en plan sammen med ledelsen om mål og aktiviteter for å oppnå vekst utenfor Skandinavia, og for å jobbe klart og konkret i tråd med FNs bærekraftsmål, først og fremst innen energieffektivisering. Nordomatic er et godt posisjonert selskap i en spennende bransje, og vi ønsker å akselerere investeringene i dette segmentet sammen med Nordomatic», sier Samir Kamal og Johan Lundén ved Trill Impact.

I 2016 investerte tidligere eier Adelis i Nordomatic sammen med selskapsledelsen og andre nøkkelpersoner innen Nordomatic. Siden den gang har selskapet tredoblet omsetningen fra SEK 290 millioner til SEK 880 millioner og blitt den største uavhengige integratoren innen bygningsautomasjon («BMS») i Norden. Den sterke veksten er et resultat av en tydelig vekststrategi fokusert på skybasert BMS, energioptimalisering og relaterte tjenester. Nordomatic har også gjort en rekke strategiske oppkjøp, blant annet Dominus i Danmark og SD-Consult i Norge.

«Vi er takknemlige for støtten selskapet har fått fra Adelis-teamet, det har vært en fantastisk reise. Vi er også veldig glade for at Trill Impact nå kommer inn for å støtte vår ‘Strategi 2025’ med ytterligere internasjonal ekspansjon, fokus på sluttkundemarkedet og den reelle bærekraftsfordelen som vi kan bidra med. Sammen med Trill Impact skal vi videreutvikle virksomheten med investeringer i kompetanseheving, systemer og arbeidsmetoder, som vil styrke vår internasjonale konkurransekraft. I nært samarbeid med våre kunder er konkretisering og måling av energieffektivitet og andre bærekraftsmål verdiskapende, meningsfylt og moderne. Vi skal være en ‘impact leader’», sier Olov Schagerlund, Nordomatics’ administrerende direktør, og Toke Juul, viseadministrerende direktør og landssjef i Danmark.

Kontakt

Olov Schagerlund
Administrerende direktør, Nordomatic
olov.schagerlund@nordomatic.se

Toke Juul
viseadministrerende direktør
tj@nordomatic.se

Johan Lundén
Director, Trill Impact
johan.lunden@trillimpact.com

Samir Kamal
Advisory Partner, Trill Impact
samir.kamal@trillimpact.com

Pia Irell
Impact Partner, Trill Impact
pia.irell@trillimpact.com