Bedriftskultur

Vår hensikt

Vår ambisjon er å akselerere omstillingen mot en åpen og bærekraftig fremtid

Vi skal akselerere markedsutviklingen mot åpne teknologier, klimamessig bærekraft og sosial bærekraft.

Diskusjon rundt bordet

Visjon

Vi er en global pioner innen smarte bygninger

Vi leder transformasjonen av BMS-markedet på et globalt nivå, ikke bare i kraft av våre 50 års erfaring og ekspertise støttet av sterke ressurser, men primært fordi organisasjonen etterlever målet om å være en pådriver for innovasjon og bærekraft.

Misjon

Vi integrerer teknologi og skaper smartere bygg

Vi er en uavhengig systemintegrator som vokser mennesker og partnerskap for å skape bedre løsninger og mer energieffektive, lønnsomme og sunne bygninger.

Våre verdier

We build on TRUST​

  • We build long-term relationships with our employees, customers and partners.​
  • We are product-independent, so that customers can trust in getting the best solution from us and innovative competition in the BMS market.

We take ACTION​

  • We look for and act on opportunities to develop and serve more customers better.​
  • As pioneers we pick up challenges, discuss, decide and deliver.

We deliver VALUE​

  • We use our experience to deliver value in solutions, services and internal functions, so that we can proudly offer a premium solution at a fair price. ​
  • We expand our expertise through innovation at the cutting edge of technology.

Ledelse

Nordomatic er et desentralisert, kunnskapsbasert og vekstorientert selskap. Vi vokser organisk og gjennom oppkjøp.

Ett selskap – én kultur
Vi ønsker å skape «ett selskap – én kultur». Måten vi opptrer overfor hverandre og måten vi gjør forretninger på skal alltid og overalt være i tråd med hensikt, visjon, misjon, verdier og retningslinjer.

Rask «impact»
Vår beslutningstaking er rask og forankret i den lokale forretningen, vårt lederskap er fokusert på innovasjon, stå på-vilje og et vekstorientert tankesett.

Tillitsfulle relasjoner
Vårt mål er å bygge langvarige og tillitsfulle relasjoner med kundene våre for å kunne gi best mulig service og verdi.

En bedre fremtid gjennom samarbeid
Vi bruker vår samlede ekspertise for å lede kundene våre og deres sluttkunder mot en mer åpen og bærekraftig fremtid.

Toke Juul, CEO