Strategi

Nordomatic tar sikte på å bli ledende på «impact» innen smarte bygg. Vi er pionerer, og vi bidrar til å drive endring i bransjen på globalt plan.

Med «ledende på ‘impact’» mener vi at vi går i bresjen for å nå FNs bærekraftsmål. Som et IMPACT-selskap er det ikke tilstrekkelig at vi bare etterlever forskrifter – vi arbeider også systematisk mot økt miljømessig og sosial bærekraft, og vi ønsker å stå i spissen for en lignende forandring av det globale markedet for smarte bygg.

Illustrasjon som viser 5 trinn for at Nordomatic skal bli effektleder for smarte bygg.

Fem strategiske initiativer

Nordomatic har utviklet fem strategiske initiativer som danner grunnlaget for vår verdiskapningsplan, <em>Value Creation Plan 2025</em>.

Hver enkeltperson bidrar til denne planen, som til syvende og sist også vil bidra til individuell vekst og læring for alle medarbeiderne i konsernet.

1   Utvidet service

Nordomatic vil drive vekst på dette området ved:

  • Utvikling av nye servicekonsepter
  • Forebyggende tiltak
  • Servicekontrakter
  • Service Excellence Centre
  • Attraktive tilbud på oppgradering og modernisering.

Eiendommer må oppgraderes og vedlikeholdes på en mer profesjonell måte for å oppnå økt energieffektivitet og bedre inneklima til en lavere kostnad samt en bedre miljøprofil.

2   Integrasjonsprosjekt 2.0

Nordomatic er en av veldig få aktører som kan prissette og administrere svært store og kompliserte integrasjonsprosjekter, slik som sykehus, sportsarenaer, store næringseiendommer, museer osv.

Med dette initiativet tar vi sikte på å redusere risiko og oppnå bedre kundekvalitet og verdi i slike store prosjekter.

3   Smart Cloud

Nordomatic er i forkant når det gjelder avanserte digitale tjenester og har tilbudt skybaserte BMS-tjenester i mange år.

Mange byggeiere ønsker nå å dra nytte av ny teknologi og nye applikasjoner, og Nordomatic er i ferd med å utvikle en bransjeledende plattform for sammenkoblede smarte elementer i bygninger.

iPad-app utenfor, kontrollerer flere bygningssystemer
Ansatte som jobber foran datamaskinen

4   Operasjonell kvalitet

Nordomatic vokser med stor hastighet: hver uke rekrutterer konsernet nye medarbeidere, og hvert kvartal gjennomfører det et selskapsoppkjøp.

Vår evne til å jobbe effektivt og hele tiden forbedre driften krever konstante undersøkelser og forbedring av arbeidsganger, fremgangsmåter og systemer.

Nordomatic Academy er en viktig del av dette arbeidet, som er rettet mot å gi alle medarbeiderne bedre opplæring.

5   Oppkjøp

Nordomatic opererer på det mest avanserte smartbyggmarkedet i verden, Skandinavia, og vi har et ønske om å ta med oss denne kunnskapen inn i nye markeder.

Nordomatic vil fortsette arbeidet med å styrke sin posisjon i Skandinavia gjennom ytterligere oppkjøp, og i de kommende årene vil vi også etablere oss på nye markeder.

Olov Schagerlund og Toke Kjær Juul foran Globen, Stockholm