Services|iBMS®
Fremtidsdrevet integrasjon av byggestyringssystemer

Automatisere og optimere bygningens hjerne

Systemdesign, styring, integrasjon, idriftsetting

ai Hva er iBMS®

Hva er iBMS®?

iBMS-integrasjon, eller Intelligent Building Management System-integrasjon, er en komplett metode for å gi bygninger nye, avanserte løsninger som gjør at flere systemer fungerer sammen. Dette bidrar til en mer bærekraftig og effektiv drift av innemiljøet.

Byggstyringssystemet (BMS) fungerer som hjernen i en bygning. Det kobler sømløst sammen og koordinerer ulike deler som HVAC, belysning, sikkerhet m.m. i et sentralisert styringssystem. Med BMS-integrasjon kan man overvåke, kontrollere og optimere disse systemene i sanntid for å skape et smart og responsivt innemiljø.

Nordomatic har spesialisert seg på nybygg og renoveringer i ulike bransjer, og vi tilbyr brukervennlige løsninger for komplekse tekniske grensesnitt og miljøer. Vår ekspertise strekker seg fra skoler og sykehus til arenaer, kontorbygninger og store forskningsanlegg.

Med iBMS-integrasjon og iBMS oppgradering kan man koble eksisterende systemer til iBOS-programvareløsninger. Det sikrer en sammenhengende og smart infrastruktur og gir forbedret og brukervennlig energioptimering, sikkerhet og total kontroll over fasilitetene i din portefølje.

iBMS-integrasjon

Med iBMS-integrasjon håndterer teamet vårt med eksperter, alt fra design av BMS-installasjonen, til overleveringen av nye installasjoner. Vi hjelper deg som kunde med design, implementering, idriftsetting og optimalisering av systemer for å sikre sømløs drift på tvers av ulike tekniske produkter.

Ta kontakt
digital image

Systemdesign

Vi velger de beste produktene for å sikre funksjonalitet og sikker oppkobling for iBMS-systemet i tråd med dine nøkkeltall (KPI-er) og fremtidige miljømål.

humanoid

Styring

Vi overvåker, vedlikeholder og optimaliserer BMS-løsningen for å sikre effektiv drift. Vi løser eventuelle problemer raskt og gjør tilpasninger for å forbedre den totale ytelsen.

phone charging

Integrasjon

Vi sørger for at BMS-løsningen integreres sømløst i HVAC-infrastrukturen. Vi sikrer også grensesnittet mot andre byggsystemer for en helhetlig løsning for styring av bygget.

e reader

Idriftsetting

Vi kontrollerer at BMS-løsningen er i samsvar med designspesifikasjonene og klargjør den for regulær bruk når den er satt i drift.

Ta kontakt

iBMS Service

BMS-løsningen krever jevnlig vedlikehold og tilsyn for å sikre kontinuerlig og optimalisert drift. iBMS-service tar seg av dette og effektiviserer byggdriften, optimalisere ytelsen for BMS-løsningen og minimerer antall avbrudd. Våre iBMS-servicekontrakter bidrar til mer tilfredse leietakere, reduserer energiforbruket og sørger for optimalt inneklima.

Ta kontakt
hacker

Proaktiv og fleksibel partner

Vårt serviceteam følger med på planlagt proaktivt vedlikehold og optimalisering som minimerer avbrudd. De løser også eventuelle uforutsette problemer som oppstår.

cyborg

Prioritert kunde

Som servicekunde hos Nordomatic har du høyeste prioritet og får raskt hjelp ved eventuelle avbrudd. Du kan også få en personlig tekniker som blir en ekspert på nettopp dine installasjoner.

face recognition

Konsultasjoner via Service Excellence Centre

Ved å benytte deg av nettbasert støtte via Nordomatics Service Excellence Centre får du en komplett løsning tilpasset de krav og miljømål som gjelder for din installasjon.

p sync

Kontinuerlige oppdateringer

Regelmessige og proaktive tiltak gir oss verdifull innsikt i dine BMS-installasjoner. Vi gir ekspertråd om deres status og kommende behov for tiltak og oppgraderinger. Det gjør det enklere for fasilitetslederne å holde seg oppdaterte og ta nøyaktige budsjettbeslutninger.

Ta kontakt
smart house Om iBMS-tjenestekontrakt

Når du inngår en serviceavtale med Nordomatic, kan du forvente følgende:

  • Bedre driftspålitelighet
  • Redusert energiforbruk
  • Lavere driftskostnader
  • Bedre inneklima
  • Lengre levetid for bygninger og komponenter
Ta kontakt

iBMS Oppgradering

iBMS-oppgradering er en komplett forbedring av eksisterende styringsenheter. 

Ta kontakt

Denne tjenesten er en oppgradering, der de gamle styringssystemene erstattes med avanserte, moderne systemer som forhindrer avbrudd og sikrer kontinuerlig drift. Hovedtilnærmingen er å oppgradere utdaterte systemer til en ny standard som er optimert for energieffektivitet og IT-sikkerhet.

De oppgraderte systemene er programmerbare og dermed kan ulike funksjoner tilpasses etter behov. De gir tilgjengelighet for alle, både lokalt og eksternt. Fjernoppgraderinger er spesielt effektive, særlig på større anlegg der SCADA-plattformen finnes på stedet. Det sikrer sømløse og enkle oppdateringer, slik at man kan oppfylle stadig endrede krav.

Noen av våre iBMS®-prosjekter

Nordomatic opererer i ulike bransjer og prosjekter. Her er et par eksempler på hvordan iBMS og iBOS har blitt integrert for å forbedre innendørs ytelse samtidig som miljømålene oppfylles.

Flere referanseprosjekter