BMS Smart Cloud

Cloud og SaaS gir byggeiere en lang rekke nye muligheter for redusert energiforbruk, bedre luftkvalitet innendørs og innhenting av nødvendige data og analyser for sertifisering av bygg og byggeprosesser i samsvar med LEED, BREEAM, WELL, osv.

Secure Edge Module

Secure Edge Module er vår mest grunnleggende tjeneste, der vi tilbyr en ITsikker tilkobling av bransjekvalitet for ett eller flere lokale BMS-systemer til skyen.

Dette er alltid første trinn i tilkoblingen av ett eller flere bygg for å gå i gang med datainnsamling og dataovervåkning.

Secure Edge Module er problemfritt å installere takket være nulltillitsarkitektur, som brukes i stedet for den kompliserte VPN-arkitekturen som finnes i andre løsninger.

Mann foran flere dataskjermer

Managed BMS

Managed BMS er en tjeneste som integrerer de forskjellige lokale styreenhetene på en samlet SCADA/tilsynsplattform:

  • Oversikt
  • Alarmhåndtering
  • Overvåkning
  • Trendanalyse
  • Dataanalyse
  • Driftsforbedringer.

Enkel pålogging (SSO) og administrasjon av brukeradgang er koblet til den eksisterende AD-infrastrukturen, noe som gir en svært sikker og effektiv tjeneste for adgangskontroll.

BMS-funksjonaliteten kjører på kantenheter og i skyen, og du kan få fjerntilgang til systemet fra hvor som helst på en sikker måte.

Energihåndtering: Ecopilot®

Ecopilot® er en elektronisk tjeneste og programvareløsning som samler inn data fra sensorer i et bygg, f.eks.:

  • Utetemperatur
  • Innetemperatur
  • Antall personer
  • Osv.

På grunnlag av disse dataene styrer programvaren klimasystemet for automatisk optimalisering av energiforbruk og luftkvalitet innendørs.

Ecopilot® kommer i én versjon for næringseiendommer (varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk) og én versjon for boliger (kun varme).

Les mer på www.ecopilot.com ➔

Les mer på www.ecopilotai.com (USA og Canada) ➔

Managed workplace: Yanzi

Yanzi er en tjeneste rettet mot driftssjefer og byggeiere som ønsker tilgang på store mengder bygningsrelevante data.

Ved å installere trådløse sensorer samler vi inn data om antall personer i bygget og innendørs luftkvalitet. Deretter kan vi analysere disse dataene og få en forståelse for hvordan bygget brukes samt hvordan brukerne kan redusere karbonutslipp og kostnader gjennom optimalisering av persontall og eiendomsforvaltning, samtidig med at det oppnås bedre innendørs luftkvalitet og dermed trivsel og produktivitet.

Les mer på www.yazinetworks.com ➔

Se Yanzi i aksjon på Red Bull racing, ISS og IBM i disse videoene:

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Joachim Skrårudsether

Salgssjef Service
+47 98 68 12 28
joachim.skrarudsether@nordomatic.com