Eksteriør av Hurum Helsehus med grønt gress og trær

Hurum Helsehus

Hurum

Hurum Helsehus blir det første plussenergi-omsorgsbygget i Norge – og kanskje i verden.

Bygget er designet slik at det skal produsere mer energi enn det forbruker gjennom livsløpet – fra materialer, konstruksjon og drift til nedrivning. Dette oppnås ved å oppføre et svært energieffektivt bygg med fremtidsrettet energiforsyning, som er sertifisert etter «FutureBuilt Plusshus»-standarden.

Hele bygget er oppført med en kompakt og arealeffektiv bygningskropp som er godt isolert med lavt varmetap. I tillegg er det installert et høyeffektivt varmesystem som utnytter alt tilgjengelig potensial fra en utradisjonell energiforsyning bestående av brønnpark, spillvarme fra storkjøkken, solceller og PVT-paneler.

Solcelle- og PVT-anlegget er det første i sitt slag i Norge som tilfører så store mengder elektrisk og termisk energi, og det sørger for at alle krav til plusshus er ivaretatt.

Nordomatic har levert helintegrert byggautomasjon for ventilasjon og lokal energistyring. Alle tekniske installasjoner er fullt integrert i byggautomasjonssystemet, inkludert komplett romstyring.