DNU Skejby

Aarhus Universitetshospital, Skejby (AUH) (tidligere Skejby Sygehus) nord for Aarhus er et af landets mest specialiserede hospitaler. Første etape af hospitalet blev taget i brug i 1987, og siden er en række afdelinger flyttet fra de øvrige Aarhus-hospitaler til Skejby.

BMS-anlægget på Det Nye Universitetshospital i Skejby er den største leverance, Nordomatic har udført i Danmark. Det samlede areal for syd-sporet udgør mere end 100.000 m2, og systemet indeholder styring af alle hovedanlæg for opvarmning, ventilation, køling og IBI-zoner. Rumstyring på operationsstuer og sengestuer og i opholdsrum og laboratorier er udført som en del af leverancen og integreret i BMS-systemet med Arena-betjeningsplatform.