Nordomatics hållbarhetsarbete

Mer än 197 000 skäl att vara stolt

Det vi förändrar idag, påverkar imorgon.

Change today. Impact tomorrow.

Vi är beroende av tillgången till grön finansiering för att kunna genomföra vår tillväxtresa och arbetar kontinuerligt för att uppnå en öppen och hållbar framtid.  

För att uppnå en öppen och hållbar framtid krävs en kollektiv ambition att påskynda utvecklingen inom teknisk, hållbar och social hållbarhet. Det är tack vare våra kompetenta medarbetare, våra energieffektiva alternativ och vår innovativa teknik som vi har kunnat nå framgång.  

Vi är stolta över vårt åtagande att minska koldioxidavtrycket. Under 2023 kunde mer än 197 000 ton koldioxidutsläpp undvikas tack vare våra tjänster. Vår avancerade, AI-drivna energioptimeringstjänst iBOS energy används i 1000 byggnader. Vi strävar efter att bli en effektiv ledare och bidra till en hälsosammare och mer hållbar framtid genom att skapa energieffektiva alternativ som uppfyller våra kunders behov.  

Discover how Nordomatic leads in: Building Automation, Energy Management, HVAC Control, Energy Efficiency, Smart Buildings, BMS Integration, Building Controls, Facility Management, IoT Solutions, Environmental Monitoring, Control Systems, Building Performance, Automation Software, Energy Optimization, Remote Monitoring, Sustainability Solutions, Sensor Technology, Data Analytics, Building Maintenance, Intelligent Buildings.

Nordomatics lösning

Eftersom nästan 75% av byggnadsbeståndet är energiineffektivt kan intelligenta BMS-system få en betydande positiv inverkan. Nordomatics påverkan hör samman med agendan för värdeskapande, och genom att växa och förbättra sina produkter och tjänster kommer Nordomatic att kunna öka sin positiva påverkan. 

Lär dig mer om våra framsteg och resultat i vår hållbarhetsrapport. 

Sustainability Report 2023