Ett optimalt inomhusklimat och ett bra miljöval.

Med smart buildings menar vi ett helhetstänk där hänsyn tas till inomhusklimat, energikostnader och inte minst reducerad miljöpåverkan.

Ledande i Europa

Vi är ledande i Europa när det gäller energigenial fastighetsautomation. Genom att kombinera ett optimalt inomhusklimat med kraftigt reducerade kostnader och ett långsiktigt hållbart samhälle skapar vi ett unikt erbjudande. Det som framförallt särskiljer oss är vår samlade kompetens och vårt engagemang för både fastighetsautomation och energitänk i fastigheter.

Alla parametrar spelar roll

Energigenial fastighetsautomation bygger på att vi utnyttjar all den överskottsenergi som skapas i en byggnad men som oftast inte tas om hand. Lösningen tar också hänsyn till fastighetens byggnadsstomme vilket gör att varje fastighet har en unik termisk tröghet och därför styrs optimalt efter just de förutsättningarna. Någon benämnde det som ecodriving för fastigheter.

”Fastigheter står för 40 procent av Europas koldioxidutsläpp. Enligt EU:s målsättning ska växthusgasutsläppen reduceras med 20 procent till år 2020 och 50 procent till 2050.”

Kostnadseffektiva lösningar

Vår ambition och drivkraft är att göra det enkelt för dig. Därför erbjuder vi de mest energieffektiva och lättanvända styr- och reglerlösningarna på marknaden. Många års erfarenhet har lärt oss att våra kunder mer ser till miljö, livscykelkostnader och payoff-tid än installationskostnader. Helt enkelt för att det är det mest kostnadseffektiva sättet.