Historia & Strategi

Hur vi förändrar och påverkar morgondagen

Låt oss minnas tillbaka...

Nordomatic grundades 1967 i Sverige av ingenjören och entreprenören Olle Nord.

Olle arbetade hårt för att hitta och föra fram moderna, effektiva, oberoende och öppna lösningar. Idén bakom Nordomatic var att ge kunderna möjlighet att byta leverantör om Nordomatic inte uppfyllde deras förväntningar.

Det kan för vissa ha framstått som en okonventionell idé, men den bakomliggande tanken var att kunderna inte skulle vara begränsade till att arbeta med en viss leverantör bara för att de var tvungna. Istället skulle de ha ett frivilligt partnerskap med sina leverantörer.

Idén att vara öppen och oberoende innebar att Nordomatic undvek att binda sina kunder i ett långvarigt förhållande genom licenser. Istället siktade Nordomatic på att bilda ett långsiktigt samarbete med kunderna som bygger på förtroende, på att agera och att tillföra värde med våra slutprodukter och erbjudanden.

2010–2020: Hypertillväxt och internationell expansion

2010 var året då Nordomatic lade grunden för en period präglad av hypertillväxt och internationalisering. Med förstärkning i form av nya ägare och en framåtblickande ledningsgrupp såg företaget en strategisk möjlighet att expandera sin verksamhet till nya områden, utöka sina erbjudanden och driva innovation.

Under fem år etablerade sig Nordomatic framgångsrikt i många nya områden över hela Sverige. Dessutom skedde 2016 ett avgörande förvärv av Dominus A/S som möjliggjorde snabb och lönsam tillväxt och utökade Nordomatics räckvidd till flera viktiga områden i Danmark. Kort därefter, 2017, inleddes expansionen till Norge med att Nordomatic etablerade sig i Oslo och därefter expanderade till ytterligare storstadsområden i Norge.

Under detta årtionde uppnådde Nordomatic en imponerande genomsnittlig årlig tillväxttakt som översteg 20 procent, vilket stärkte företagets position som en dynamisk och expansiv aktör i branschen. Därmed följde man strategin att bli en Global Impact Leader för smarta byggnader senast 2025.

Nordomatic har beskrivit fem strategiska initiativ i vår plan för värdeskapande fram till 2025:

artificial brain

Expandera serviceerbjudandet

Driva tillväxt genom nya servicekoncept, förebyggande åtgärder, serviceavtal, Excellence Centers och smarta uppgraderingserbjudanden för att förbättra effektiviteten och inomhuskvaliteten i fastigheter.

app services

Integrationsprojekt 2.0

Specialisera oss på stora och komplexa integrationsprojekt med fokus på riskreducering och förbättring av kvalitet och värde för kunder inom sektorer som sjukhus, idrottsarenor och kommersiella fastigheter.

cloud mining

Smart Cloud

Utveckla en branschledande, öppen plattform för sammankopplade smarta enheter i byggnader där vi erbjuder avancerade digitala tjänster och molnbaserade BMS-lösningar.

parking sensors

Operativ excellens

Upprätthålla exceptionell tillväxt genom kontinuerlig förbättring av våra processer, metoder och system, med stöd av Nordomatic Academy som stärker medarbetarnas kompetens.

ssd

Förvärv

Genom att stärka sin position i Europa strävar Nordomatic efter att ta sin expertis till nya marknader genom att förvärva fler företag och etablera sig på tillväxtmarknader globalt.

Nordomatic idag

Nordomatic har sitt huvudkontor i Stockholm och är verksamt i 31 regioner i Skandinavien, Storbritannien och Benelux med över 1000 anställda. Vi har inlett en expansionsresa under det senaste årtiondet och gjort 13 förvärv för att stärka vårt värdeerbjudande och vinna marknadsandelar i Norden. 

Idag erbjuder Nordomatic sina kunder en fullständig livscykel, från nya projektintegrationer och uppgraderingar till eftermarknadsservice, programvara och support. Våra fastighetsförvaltningssystem kan integrera och hantera systemen för värme/kyla, belysning, åtkomstkontroll, säkerhet och brandkontroll i en fastighet. 

Läs vår hållbarhetsrapport