När Vasakronan genomför stora om- och tillbyggnader av tre av deras fastigheter i centrala Stockholm så får Nordomatic förtroendet som leverantör för fastighetsautomation.

På grund av omfattningen så har man valt att ha tre olika byggare, Zengun, NCC och Veidekke, som kommer ansvara för varsitt hus. Dock är det endast en styrentreprenör, Nordomatic. Ett prestigeprojekt som känns skräddarsytt för en fabrikatsoberoende styrentreprenör som Nordomatic med 50 års branscherfarenhet och med den starka leveransorganisation i Stockholm och övriga landet […]