​Nordomatic har fått uppdraget att leverera styr- och reglersystem för Eye Center of Excellence.

Uppdraget omfattar en av två fastigheter i Vitartes projekt Scandinavian Life Science. Detta ligger i hjärtat av den framväxande innerstadsdelen Hagastaden, mitt emot Nya Karolinska Solna (NKS). Fastigheten kommer att bli ett Eye Center of Excellence, med S:t Eriks Ögonsjukhus som central hyresgäst. Arbetena genomförs på totalentreprenad i samverkan mellan parterna. Kv. Patienten beräknas stå klart våren 2020 och kommer då omfatta totalt ca 42 000 kvadratmeter, en fastighet för vård, forskning, utbildning och näringsliv.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå guld, alltså ännu en smart building med Nordomatic som styrleverantör!


« Tillbaka