Campus Albano

“Ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden” så beskrivs campus Albano. En smart lösning som Nordomatic är med och levererar styr-och reglermaterial till.

Albano kommer att bli ett unikt socialekologiskt campus där det byggs 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler, 1 000 student- och forskarbostäder samt anlagda parker, butiker och restauranger.

Extra roligt är att området blir den första campusmiljön i landet som certifieras enligt Citylab och därmed utmärker sig som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant, en förebild när det gäller hållbart stadsbyggande. Detta helt i linje med Nordomatic vision, både att ligga i framkant och stort fokus på hållbara smarta projekt. För klimatet skull!


« Tillbaka