Fastighetsbolaget som investerar i långsiktigt hållbara energilösningar.

Kort om Balder
Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge. Bolaget, som startade 2005, har gått från att vara en lokal aktör i Göteborg, Malmö och Stockholm till att vara ett expansivt och innovativt fastighetsbolag på den nordiska marknaden. Sedan 2009 har de också satsat på förnyelsebar energi genom att investera i totalt tio vindkraftverk.

Bakgrund
När Nordomatic blev hyresgäster i en av Balders fastigheter 2013 bestämdes att ett testprojekt skulle genomföras. Balder ville testa vår styrstrategi som bygger på ett annorlunda sätt att optimera värme, kyla och ventilation. Det vi på Nordomatic kallar Ecopilot. Det var då samarbetet med Balder inleddes.
Den första fastigheten var lite av ett testprojekt och winwin för båda parter. Sedan dess har många Balder-ägda fastigheter gjort samma resa med installation av Ecopilot, rumstemperaturgivare och i många fall även moderniserat styrsystemen. Syftet har varit detsamma, att få kontroll på anläggningarna och förbättra inomhusklimatet.
Sedan 2013 har vi haft ett kontinuerligt samarbete kring digitalisering och minska miljöpåverkan i Balders fastigheter. Projekten som vi genomfört fram till i dag har
resulterat i ett jämnare och mer hållbart inomhusklimat. Det har även genererat en årlig besparing på över 2000 MWh, vilket ger besparingar på ca 156 ton CO2/år!
– Det är en stor ära för oss på Nordomatic att få vara med på Balders expansiva framgångsresa, säger Fredrik Askerdal Affärsområdeschef Nordomatic.

Lösning
Det vi på Nordomatic har gjort är att kopplat upp fastigheternas styrsystem till vår Smart Cloud lösning Styrportalen. Dessutom har Ecopilot® installerats, det man kan beskriva som en intelligent hjärna. En smart lösning som fungerar på alla befintliga ventilations-, värme- och kylsystem. En horisontell plattform som automatiserar systemintegrationen och realtidsoptimerar systemen, baserat på att långsiktigt utnyttja fastighetens termiska lagringsförmåga.
– Vi är väldigt nöjda med de helhetslösningar Nordomatic har utvecklat och installerat i många av våra fastigheter. Framförallt ur ett hållbarhetsperspektiv. Konkreta åtgärder som går helt i linje med vårt miljötänk och vårt hållbarhetsarbete, säger Markus Lundberg, chef för energi, miljö och teknik på Fastighets AB Balder.

Ladda ner som pdf

 

 


« Tillbaka