Nationalmuseum i nytt ljus

“Nationalmuseum i nytt ljus – En komplex renovering i hamn”, så valde DN att kalla den här resan, som började i juni 2014 och pågick i hela fyra år.

En av de största utmaningarna i det här långa projektet var att klara av att behålla de 150 år gamla kulturarvet samtidigt som man utvecklar byggnaden för moderna krav och behov. En utgångspunkt var bland annat att tillgodose verksamhetens behov vad gäller klimat, säkerhet, tillgänglighet etc.

För att byggnaden skall fungera för en modern museiverksamhet med varierande verksamhet och skiftande utställningar så är 13 klimatzoner definierade i utställningssalarna. För respektive klimatzon finns fyra olika klimatscenarior, detta för att klimatet (temperatur och relativ fuktighet) skall vara flexibelt, d.v.s. museet ska kunna reglera klimatet individuellt för varje klimatzon och anpassa det efter de krav som aktuell utställning har. Hela styranläggningen är uppbyggd på 12 apparatskåp som betjänar 23 luftbehandlingsaggregat, värmeundercentral, kylundercentral samt mycket annan teknik för att få hela systemet att fungera enligt ställda krav.

När man skulle få plats med dessa apparatskåp och luftbehandlingsaggregat så uppstod nästa utmaning, vart skulle detta placeras? Lösningen blev att bygga nya teknikrum, nedsprängda i berget under museets båda ljusgårdar. Detta visade sig vara svårare än planerat då sprängningen på vissa delar riskerade att orsakade både sprickbildningar och för höga vibrationer, vilket ledde till att man fick såga sig fram i bergmassorna. 5 300 kubikmeter sten och ett höjt golv senare så stod teknikrummen färdiga.

“-Det har varit ett spännande och utmanande projekt där vi verkligen har fått användning av Nordomatics breda kompetens.Vi har även haft ett väldigt bra samarbete med vår beställare Skanska, byggherren Statens Fastighetsverk, projektörer samt underentreprenörer. Detta samarbete har borgat för att projektet har blivit exceptionellt bra och uppskattat. Även om museet nu är öppnat så fortsätter arbetet med klimat och energioptimeringar där Nordomatic till stor del deltar, denna grupp som vi ingår i kallas för KIG (Klimat, injusteringsgruppen). Jag är väldigt stolt över att få vara en del av det här laget som har utfört styrentreprenaden på en av Stockholms eller kanske Sveriges häftigaste byggnader,” säger projektledare Conny Johansson, Nordomatic.


« Tillbaka