Nordomatic levererar smart fastighetsautomation till nyinvigd pendeltågstation! 

I stadsdelen Haninge söder om Stockholm så blommar nu en ny stadsdel upp, Vega.  Man uppskattar att Vega kommer växa till omkring 10 000 invånare. Tidigare har en resa med kollektivtrafiken från Vega till innerstaden krävt flera byten och tagit över en timme med bussar och tunnelbanan.  Lösningen på detta har blivit en ny station, Vega station. Tack vare denna blir resan bytesfri, restiden blir en tredjedel och bilresorna beräknas minska med 800 resor per dag. Snacka om en “Smart Building” som ger stor vinst för miljön va?

När Nordomatic klev in i detta infrastrukturprojekt tillsammans med vår beställare SVEAB i ett projekt där personsäkerhet var av största vikt & en tidsplan som inte fick rubbas fanns det inte annat än skog och ett tåg spår så långt man med blicken kunde nå.
2 år senare känns det stolt att ha varit med och bidragit till denna samhällsutveckling när en ny stadsdel har rests upp och Nordomatic har involverats i fler intressanta projekt som omger stationen.


« Tillbaka