Nordomatic levererar styrsystem till Uppsalas nya stadsbussdepå

I Fyrislund strax utanför Uppsala bygger nu byggentreprenören HENT en ny stadsbussdepå. Omfattningen av markarbetena är 62 000m2 och byggnadsarean ca 11 000m2 och kommer att placeras precis bredvid den befintlig regionbussdepån. Den nya depån kommer att bestå av verkstads- och administrationsbyggnad, en service-/tvätthall, förrådsbyggnad, gasbyggnad samt bussramper för uppställning och laddning/tankning av bussar. Bussar ska automatiskt identifieras och respektive buss ska följas upp gällande reparations- och löpande kostnader.

En stor utmaning i projektet är att den nya stadsbussdepån ligger i direkt anslutning till den befintliga regionbussdepån med dess gasanläggning, vilket ställer höga krav på säkerhet. Vi på Nordomatic ser fram emot utmaningen/uppgiften att leverera styr- och reglersystemför bussdepån, detta projektet kommer att pågå under ca 12 månader.


« Tillbaka