Nordomatic förvärvar EcoPilot

Stockholm 2019-09-26 Bemsiq AB, en del av Latour Industries AB, har avyttrat tillgångarna i EcoPilot AB till Nordomatic AB. Affären är ett naturligt steg i Bemsiqs renodling mot produkterbjudanden inom fastighetsautomation, samtidigt som Nordomatic stärker sitt erbjudande med en konkurrenskraftig tekniklösning för energieffektivisering av kommersiella fastigheter. ”Nordomatic har idag en stor installerad bas med EcoPilot-kunder […]