När Norsborgs vattenverk skall genomgå en större modernisering så väljer man Nordomatic som leverantör på styr- och reglersystem.

Norsborgs vattenverk består av två vattenverk, belägna i Botkyrka kommun i Stockholms län. Västra verket togs i bruk år 1904 och byggdes ut 1945–1953 och 1964. År 1974 driftsattes östra verket. Vattenverken i Norsborg är de största i Stockholmsregionen, som förser elva kommuner med dricksvatten. Vattenverket drivs av Stockholm Vatten AB. Projektet omfattar modernisering och […]